Technical

ในบทเรียนชุดนี้คุณจะพบกับเทคนิค วิธีการกับการทำงานร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ละส่วนประกอบไปด้วยภาพรวมที่เข้าใจง่ายของตัวบ่งชี้แต่ละตัวพร้อมกับตัวอย่างที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นถึงวิธีใช้และตีความตัวบ่งชี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

หน้านี้มีเฉพาะภาษา อังกฤษ