เกี่ยวกับสถาบัน

การรวมตัวกันของนักลงทุนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนในยุคดิจิตอล  จึงเกิดเป็น Finnovation Academy สถาบันสอนด้านการเงินการลงทุนในยุคดิจิตอล ที่มุ่งเน้นให้คำปรึกษาด้านการเงินการลงทุน เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาด้านการลงทุนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนกระทั้งการนำเทคโนโลยี และเครื่องมือต่างๆที่ดี มีคุณภาพ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักลงทุน

Finnovation Academy ย่อมาจาก financial Innovation Academy มุ่งเน้นการสอน การแนะนำและให้ความรู้อย่างครบครันทุกแง่มุมเรื่องการลงทุนต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์

Finnovation

F = Financial  การเงินการลงทุน การบริหารการเงินด้วยระบบ MM ( money management )

F = Finally  เป็นที่สุดของการเรียนรู้การบริหารการเงินอยางเต็มรูปแบบ

I = Innovation  นวัฒกรรมการลงทุน การออกแบบหลักสูตรการเรียนเพื่อผู้เรียนได้เข้าถึงการลงทุนได้ง่าย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีร่วมในการสอนเพื่อประสิทธิภาพของผู้เรียนอย่างสูงสุด 

เพียงคอร์สเดียว คุณจะเป็น นักลงทุน มืออาชีพ รวมสุดยอดเทคนิดที่จะทำให้คุณ วิเคราะห์หุ้น ได้ทุกตัว
ไม่มีความรู้เลย เราก็สามารถเปลี่ยนคุณให้เป็น  มืออาชีพได้ มาพิสูจน์กัน ด้วยคอร์สการลงทุนที่ครบทุกเนื้อหา 

หน้านี้มีเฉพาะภาษา อังกฤษ