คอร์ส Advance

คอร์สการเทรดด้วยกราฟเปล่าใน Timeframe Day
– พื้นฐานการมองกราฟเปล่าด้วย Dow’s theory
– ความสำคัญของแนวรับแนวต้าน
– การตีแนวรับแนวต้านที่มีนัยสำคัญต่อตลาด
– รูปแบบแท่งเทียนต่างๆ
– รูปแบบแท่งเทียนที่แนวรับแนวต้าน
– การวางแผนการเทรดด้วยแท่งเทียนที่แนวรับแนวต้านสำคัญ
– Fakey Setup
– Fail Break

หน้านี้มีเฉพาะภาษา อังกฤษ